معرفی شرکت

ما میخواهیم ایرانیانی که برای تفریح، تجارت یا تحصیل به کشورهای شرق اروپا مسافرت می کنند، شناخت یا اطلاعات کافی درباره این کشورها داشته باشند.


این وبسایت برای آشنایی شما با بخشی از تمدن و فرهنگ كشورهای اروپای شرقی ایجاد شده است. همگام با اطلاع رسانی ما خدمات مورد نیاز شما در این کشورها را نیز فراهم میکنیم و در طول اقامتتان در این کشورها مشاور و همراه شما خواهیم بود.